More Red Alert 25x16mm...

 

YTF/2/2

YTF21WHI​, YTF22RED, YTF22WHI

FLAT TEE

STANDARD CARTON QUANTITY: 20

APERTURE SIZES
YTF21WHI:
16 x 16mm

YTF22:
25 x 16mm
 

 Downloads: