Standard Rocker Switches - Monobloc

1 gang 10AX SP switch
1 gang 10AX SP switch
1 gang 10AX SP switch
2 gang 10AX SP switch
2 gang 10AX SP switch
3 gang 10AX SP switch
3 gang 10AX SP switch
4 gang 10AX SP switch
4 gang 10AX SP switch
1 gang 20AX intermediate switch
1 gang 20AX SP 2 way switch
2 gang 20AX SP 2 way switch
3 gang 20AX SP 2 way switch
4 gang 20AX SP 2 way switch
1 gang 20AX DP 1 way switch with neon
1 gang 20AX DP 1 way switch with neon marked ‘WATER HEATER’
1 gang 20AX DP 2 way switch with neon
1 gang 20AX SP 2 way switch with neon
 

 Downloads: